Hướng Dẫn Nạp Gửi Tiền Vào Nhà Cái 8LIVE

Hướng dẫn nạp tiền cá cược vào nhà cái 8live

  • BẠN NẠP TIỀN BẰNG HÌNH THỨC NÀO: Chọn vào hình thức nạp tương ứng mà bạn đã nạp: Internetbanking, ATM hay Tại ngân hàng.
  • BẠN NẠP TIỀN QUA NGÂN HÀNG NÀO: Chọn vào biểu tượng ngân hàng tương ứng mà bạn đã nạp.
  • BẠN ĐÃ NẠP TIỀN VÀO SỐ TÀI KHOẢN NÀO?: Click chọn vào và tài khoản tương ứng.
  • TÊN NGƯỜI GỬI TIỀN: Điền họ và tên người đi nạp tiền.
  • SỐ TIỀN BẠN ĐÃ GỬI: Điền đầy đủ số tiền mà bạn đã gửi vào đây. Ví dụ: 10 Triệu thì bạn điền: 10.000.000
  • NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CÁ CƯỢC NÀO: Bạn chọn vào tài khoản cược tương ứng của bạn.
  • SỐ LỆNH GIAO DỊCH: Bạn điền số lệnh giao dịch tương ứng mà ngân hàng gửi về khi đã chuyển tiền thành công.
  • Khi đã điền đủ thông tin, bạn chọn vào NẠP TIỀN để hoàn thành.

Hướng dẫn rút tiền thắng cá cược tại 8LIVE.COM

Bạn rút tiền về ngân hàng nào thì chọn ngân hàng đó, sau đó điền đầy đủ thông tin gồm: ✔️TÊN NGƯỜI NHẬN TIỀN ✔️SỐ TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN ✔️SỐ TIỀN MUỐN RÚT ✔️RÚT TIỀN TỪ TÀI KHOẢN CÁ CƯỢC ( chọn tài khoản mà bạn muốn rút tiền ) ► Sau cùng bạn chọn vào Rút Tiền

Lưu ý: Sau khi đã lập lệnh nạp tiền 8live bạn vui lòng chờ trong ít phút, chúng tôi sẽ xử lý nhanh chóng yêu cầu của bạn. Bạn có thể theo dõi tiến độ xử lý ở cột TRẠNG THÁI trong mục LỊCH SỬ RÚT NẠP TIỀN. Nếu trạng thái là HOÀN THÀNH thì có nghĩa là yêu cầu của bạn đã được xử lý.