Victory8 – nổ hũ hơn 1 tỷ

Hũ hơn 1 tỏi rưỡi rồi, vào húp đi các ông? 😜