Tai 188bet- Chơi Casino Tại 188Bet Được Quay Miễn Phí đến một chiếc iPad Pro 128GB

Để tham gia và nhận giải thưởng hấp dẫn từ vòng quay miễn phí 188bet nhận ngay Ipad Pro 128GB cho mùa hè năm nay bằng cách chơi các trò chơi Casino 188BET. Hãy cùng tham gia chương trình bom tấn này nào.

Cách vào mới nhất qua link phụ chính thức của nhà cái 

Link : Link 1 – Link 2 – Link 3

Link : Link 1 – Link 2 – Link 3

Link :  Link 1 – Link 2 – Link 3

Link :  Link 1 – Link 2 – Link 3

Link :  Link 1 – Link 2 – Link 3

Link mobile :  Link 1 – Link 2 – Link 3

188bet iphone

Điều Kiện Khuyến Mãi

 1. Liên Hoan Casino Bom Tấn 188BET! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 08/05/2017 11:00AM (GMT+7) đến ngày 03/07/2020 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
 2. Thời gian Khuyến Mãi bao gồm các khoảng 2-tuần, mỗi 2-tuần riêng biệt gồm 14 ngày, bắt đầu từ mỗi Thứ 2 11:00AM và kết thúc vào Thứ 2 tuần sau tuần tiếp theo 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Cược Hợp Lệ”), như bảng bên dưới:
  Thời Gian Cược Hợp Lệ Ngày Giờ Bắt Đầu và Kết Thúc mỗi Thời Gian Cược Hợp Lệ (GMT+7)
  Thời Gian Cược Hợp Lệ 1 Thứ Hai 08/05/2017 11:00AM đến Thứ Hai 22/05/2017 10:59AM
  Thời Gian Cược Hợp Lệ 2 Thứ Hai 22/05/2017 11:00AM đến Thứ Hai 05/06/2017 10:59AM
  Thời Gian Cược Hợp Lệ 3 Thứ Hai 05/06/2017 11:00AM đến Thứ Hai 19/06/2017 10:59AM
  Thời Gian Cược Hợp Lệ 4 Thứ Hai 19/06/2017 11:00AM đến Thứ Hai 03/07/2017 10:59AM
 3. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
  1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đặt thành công tối thiểu 1 cược bằng tiền thật cho các trò Casino quay số được chọn (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Thời Gian Cược Hợp Lệ được chỉ định (“Cược Hợp Lệ”), như bảng bên dưới:
   Thời Gian Cược Hợp Lệ Trò Chơi Hợp Lệ
   Thời Gian Cược Hợp Lệ 1 Trò Chơi Hợp Lệ 1 Gia Đình Bố Già
   Thời Gian Cược Hợp Lệ 2 Trò Chơi Hợp Lệ 2 Trò Chơi Vương Quyền – 243 Ways
   Thời Gian Cược Hợp Lệ 3 Trò Chơi Hợp Lệ 3 Tarzan
   Thời Gian Cược Hợp Lệ 4 Trò Chơi Hợp Lệ 4 Sẽ Được Công Bố
  3. Chỉ cược đơn đặt cho các Trò Chơi Hợp Lệ trong Thời Gian Cược Hợp Lệ được chỉ định cho trò chơi đó, và có kết quả thắng/thua trong thời gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược hòa/hủy sẽ không hợp lệ.
  4. Tất cả các cược được đặt tại các Trò Chơi Hợp Lệ cũ khi Thời Gian Cược Hợp Lệ mới đã bắt đầu sẽ không được tính.
 4. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 5. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, với mỗi 2,150,000 VND hoặc 100 USD tổng tiền Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Cược Hợp Lệ, như đã nêu tại Điều Khoản số 2 và 3b, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được nhận một (1) vé rút thăm (“Vé Rút Thăm”) trong Rút Thăm và Rút Thăm Đặc Biệt sau mỗi Thời Gian Cược Hợp Lệ. Tổng số Vé Rút Thăm mỗi Thành Viên Hợp Lệ được nhận là không giới hạn.
  Ví dụ: Thành Viên Hợp Lệ A đặt cược với tổng số tiền Cược Hợp Lệ là 12,900,000 VND tại Trò Chơi Hợp Lệ “Gia Đình Bố Già” trong Thời Gian Cược Hợp Lệ 1. Thành Viên Hợp Lệ A sẽ được nhận tổng cộng sáu (6) Vé Rút Thăm cho Rút Thăm và Rút Thăm Đặc Biệt của Thời Gian Cược Hợp Lệ 1.
  Vé Rút Thăm = Tổng tiền Cược Hợp Lệ / 2,150,000 VND = 12,900,000 VND / 2,150,000 VND = 6 Vé Rút Thăm
 6. Thành Viên Hợp Lệ được nhận Vé Rút Thăm, như đã nêu tại Điều Khoản số 5, sẽ được tham gia Rút Thăm và Rút Thăm Đặc Biệt sau mỗi Thời Gian Cược Hợp Lệ, với cơ hội thắng được lên đến hai (2) giải thưởng, 1 của Rút Thăm và 1 của Rút Thăm Đặc Biệt, như bảng bên dưới:

   

  Số Thành Viên Thắng Cuộc sau mỗi Thời Gian Cược Hợp Lệ

  Giải Thưởng sau mỗi Thời Gian Cược Hợp Lệ

  Rút Thăm Đặc Biệt

  Thành Viên
  Thắng Giải Đặc Biệt

  Giải Đặc Biệt

  Một (1) Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt

  Một (1) iPad Pro 12.9 Inch WIFI 128GB hoặc
  một (1) Tiền Thưởng Quy Đổi trị giá 17,200,000 VND hoặc 800 USD

  Rút Thăm

  Thứ Hạng
  Giải Rút Thăm

  Giải Rút Thăm

  VND

  USD

  1 3,225,000 VND Tiền Thưởng + 200 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Rạp Chiếu Phim” + ba (3) Vé Rút Thăm trong 1 đợt Rút Thăm và Rút Thăm Đặc Biệt kế tiếp (nếu có) 150 USD Tiền Thưởng + 100 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Rạp Chiếu Phim” + ba (3) Vé Rút Thăm trong 1 đợt Rút Thăm và Rút Thăm Đặc Biệt kế tiếp (nếu có)
  2 2,150,000 VND Tiền Thưởng + 160 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Rạp Chiếu Phim” + hai (2) Vé Rút Thăm trong 1 đợt Rút Thăm và Rút Thăm Đặc Biệt kế tiếp (nếu có) 100 USD Tiền Thưởng + 80 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Rạp Chiếu Phim” + hai (2) Vé Rút Thăm trong 1 đợt Rút Thăm và Rút Thăm Đặc Biệt kế tiếp (nếu có)
  3 1,075,000 VND Tiền Thưởng + 100 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Rạp Chiếu Phim” + một (1) Vé Rút Thăm trong 1 đợt Rút Thăm và Rút Thăm Đặc Biệt kế tiếp (nếu có) 50 USD Tiền Thưởng + 50 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Rạp Chiếu Phim” + một (1) Vé Rút Thăm trong 1 đợt Rút Thăm và Rút Thăm Đặc Biệt kế tiếp (nếu có)
  04 – 20 430,000 VND Tiền Thưởng + 40 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Rạp Chiếu Phim” 20 USD Tiền Thưởng + 20 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Rạp Chiếu Phim”
  21 – 40 430,000 VND Tiền Thưởng 20 USD Tiền Thưởng
  41 – 88 215,000 VND Tiền Thưởng 10 USD Tiền Thưởng
 7. Thành Viên Hợp Lệ không phải đặt Cược Hợp Lệ trong mỗi Thời Gian Cược Hợp Lệ của Thời Gian Khuyến Mãi.
 8. Số tiền Cược Hợp Lệ chỉ được tính dựa trên mỗi Thời Gian Cược Hợp Lệ. Khi bắt đầu một Thời Gian Cược Hợp Lệ mới, số tiền Cược Hợp Lệ sẽ được tính lại từ 0.
  Ví dụ: Thành Viên Hợp Lệ A đạt số tiền Cược Hợp Lệ 10,000,000 VND tại Trò Chơi Hợp Lệ 1 trong Thời Gian Cược Hợp Lệ 1. Sau đó Thành Viên Hợp Lệ A đạt số tiền cược hợp lệ 5,000,000 VND trong tuần Khuyến Mãi 2. Vậy số tiền cược hợp lệ của thành viên A được tính cho tuần Khuyến Mãi 2 là 5,000,000 VND.
 9. Vé Rút Thăm của Thời Gian Cược Hợp Lệ cũ sẽ không được mang sang Thời Gian Cược Hợp Lệ mới. Khi bắt đầu một Thời Gian Cược Hợp Lệ mới, số Vé Rút Thăm sẽ được tính lại từ 0.
 10. Tổng 89 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bởi 188BET (“Thành Viên Thắng Cuộc”) sau mỗi Thời Gian Cược Hợp Lệ như sau: 88 thành viên thắng Giải Rút Thăm (“Thành Viên Thắng Giải Rút Thăm”) và một (1) thành viên thắng Giải Đặc Biệt (“Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt”). Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố tại trang ‘Danh Sách Thành Viên Thắng Cuộc’ trên website 188BET vào thứ Tư sau mỗi Thời Gian Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 11. Thành Viên Thắng Cuộc có thể đặt Cược Hợp Lệ thỏa điều kiện tại các Trò Chơi Hợp Lệ được chỉ định trong các Thời Gian Cược Hợp Lệ kế tiếp để tiếp tục tham gia Rút Thăm và Rút Thăm Đặc Biệt.
 12. Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt phải phản hồi email, hoặc thông báo qua Trò Chuyện Trực Tuyến, và xác nhận đồng ý nhận Giải Đặc Biệt trong vòng 72 giờ kể từ khi 188BET gửi email thông báo sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Danh Sách Thành Viên Thắng Cuộc’ như đã nêu tại Điều Khoản số 10. Trường hợp Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt không phản hồi trong thời gian quy định nêu trên, Giải Đặc Biệt sẽ bị thu hồi dựa theo quyết định cuối cùng của 188BET
 13. Trường hợp Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt muốn quy đổi Giải Đặc Biệt thành Tiền Thưởng Quy Đổi như đã nêu tại Điều Khoản số 6, Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt phải gửi yêu cầu qua email hoặc Trò Chuyện Trực Tuyến trong vòng 72 giờ kể từ khi 188BET gửi email thông báo.
 14. Tiền Thưởng Quy Đổi sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt trong vòng 48 giờ làm việc sau khi Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt xác nhận quy đổi. Thành Viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) khi được yêu cầu.
 15. Tiền Thưởng và Vòng Quay Miễn Phí sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Rút Thăm trong vòng 48 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Danh Sách Thành Viên Thắng Cuộc’ như đã nêu tại Điều Khoản số 10. Thành Viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) khi được yêu cầu.
 16. Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 5 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng Quy Đổi, Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng được cập nhật
 17. Vòng Quay Miễn Phí “Rạp Chiếu Phim” sẽ bị hủy nếu Thành Viên Thắng Cuộc không sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày được cập nhật. Tiền thắng cược từ Vòng Quay Miễn Phí “Rạp Chiếu Phim” phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện
 18. Thành Viên Thắng Rút Thăm không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng và Vòng Quay Miễn Phí sau khi Tiền Thưởng và Vòng Quay Miễn Phí đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 19. Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng Quy Đổi sau khi Tiền Thưởng Quy Đổi đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 20. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
 21. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Thắng Cuộc thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao (10,000 VND hoặc 1 USD).
 22. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng, Tiền Thưởng Quy Đổi và tiền thắng cược từ Vòng Quay Miễn Phí “Rạp Chiếu Phim” sẽ chỉ được tính kể từ khi được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc.
 23. Giải Đặc Biệt sẽ được giao đến địa chỉ đăng ký tại tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận được phản hồi từ Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận Giải Đặc Biệt. Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ 188BET là chính xác và có hiệu lực tính đến thời điểm sử dụng.
 24. Giải Đặc Biệt sẽ được trao bằng hình thức gửi đảm bảo đến địa chỉ đăng ký tài khoản tại 188BET của Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt và người nhận sẽ được yêu cầu ký xác nhận. Chữ ký trên biên lai giao nhận sẽ có giá trị như sự xác nhận và Giải Đặc Biệt sẽ được xem đã trao đến Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt bởi 188BET.
 25. Thông qua việc đồng ý nhận Giải Đặc Biệt, Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt đồng ý việc Tên, ký tự đầu tiên của Họ và địa chỉ cư trú được sử dụng cho mục đích quảng bá của 188BET mà không có bất kỳ sự bồi thường nào khác. Những thông tin khác chỉ được sử dụng với sự đồng ý của Thành Viên Thắng Giải Đặc Biệt, nhưng sẽ không được bồi thường trong mọi trường hợp.
 26. Quyết định về Giải Đặc Biệt, Giải Rút Thăm và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 27. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 28. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 29. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.