Cách chơi Poker tại w88

Tìm hiểu xem cách chơi Poker w88 như thế nào
Poker là một trong những trò chơi của w88, tuy nhiên còn nhiều người đang bỡ ngỡ chưa biết chơi, và đặc thù của nó như nào. Seo cũng nghe qua và đọc được thông tin trên một số trang và sao chép được một số thông tin hướng dẫn chơi Poker chia sẻ cho mọi người ngồi ngâm cứu xem sao.
Cách vào mới nhất qua link phụ chính thức của nhà cái 

Link : Link 1 – Link 2 – Link 3

Link : Link 1 – Link 2 – Link 3

Link :  Link 1 – Link 2 – Link 3

Link :  Link 1 – Link 2 – Link 3

Link :  Link 1 – Link 2 – Link 3

Link mobile :  Link 1 – Link 2 – Link 3

1. Texas Hold’em

The Blinds
Trong Texas Hold’em, sẽ có nút “button” hoặc “Dealer button” thể hiện người chơi nào là người chia bài cho ván bài hiện tại. Trước khi bắt đầu chơi, người đầu tiên bên trái người chia bài tính theo chiều kim đồng hồ được gọi là Small Blind sẽ là người đặt cược. Người chơi bên trái Small Blind được gọi là Big Blind và phải đặt cược gấp đôi số tiền so với Small Blind đã đặt cược. Tuy nhiên, các Blinds sẽ khác nhau tùy thuộc vào số tiền đặt cược và cơ cấu đặt cược trong ván chơi.
Trong trò chơi No limit games, các games sẽ có những mức lựa chọn giới hạn của các Blinds để lựa chọn (ví dụ trong $1/$2 Texas Hold’em game thì Small blind đặt cược là $1 và Big Blind đặt cược sẽ là $2)


Tùy thuộc vào cơ cấu chính xác của từng trò chơi, mỗi người chơi phải đặt cược một cược Ante (đây là một loại cược bắt buộc khác mà tất cả người chơi đều phải tham gia, thường là nhỏ hơn số tiền đặt cược của cả 2 Blinds) và số tiền này được cho vào Pot (Pot là tổng số tiền đặt cược của các người chơi được đặt ở giữa bàn)
Bây giờ mỗi người chơi sẽ nhận được 2 lá bài úp gọi là hole cards. Việc đặt cược bắt đầu theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ người chơi ngay sau Big Blind (gọi là under the gun)
Tùy chọn đặt cược cho người chơi
Trong trò Texas Hold’em cũng như những hình thức khác của  Poker Pro sẽ có những tùy chọn “fold” (bỏ bài), “Check”, “bet”, “Call” hoặc “Raise”. Để biết được chính xác tùy chọn nào sẽ xuất hiện còn tùy thuộc vào Tùy chọn mà người chơi trước lựa chọn. Mỗi người chơi đều có tùy chọn Fold (bỏ bài) – nghĩa là bỏ những quân bài của họ và bỏ lợi nhuận trong Pot. Nếu chưa có ai thực hiện đặt cược Bet, sau đó 1 người chơi có thể Check (không bet nhưng vẫn giữ những lá bài của họ) hoặc Bet. Nếu một người chơi đã tiến hành đặt cược Bet, những người chơi sau đó có thể Fold, Call hoặc Raise. Để tiến hành gọi thêm bài thì cần phải bỏ ra một số lượng tương ứng với số tiền đặt cược của người chơi trước. Nếu người chơi muốn Raise có nghĩa là nâng số tiền cược mà người chơi trước đã đặt cược.
Pre-Flop
Sau khi đã thấy được 2 lá bài úp của họ, mỗi người chơi sẽ có một Tùy chọn để Call hoặc Raise số tiền cược của Big Blind. Tùy chọn này sẽ bắt đầu từ người chơi ở bên trái Big Blind và được xem như là đặt cược trực tiếp Live của vòng chơi này. Người chơi đó có những Tùy chọn Fold, Call hoặc Raise. Ví dụ, nếu Big Blind đặt cược là $2 thì người chơi tiếp theo cần phải bỏ ra $2 để Call hoặc tối thiểu $4 để Raise. Lượt chơi sẽ được thực hiện theo chiều kim đồng hồ của bàn chơi.
Chú ý: Cơ cấu đặt cược sẽ khác nhau tùy từng trò chơi khác nhau. Cơ cấu đặt cược cho trò chơi không có giới hạn No Limit Games như sau:
No Limit Texas Texas Hold’em
Mức đặt cược tối thiểu giống với mức của Big Blind nhưng những người chơi luôn có thể đặt cược nhiều hơn tùy theo mong muốn, hoặc có thể đặt cược tất cả số chip mà họ có.
Mức Raise tối thiểu: Số tiền để raise phải ngang bằng với số tiền đặt cược trước đó hoặc Raise trong cùng một vòng chia bài. Ví dụ, nếu người chơi đầu tiên tiến hành đặt cược $5 thì người chơi thứ 2 phải Raise tối thiểu là $5 (như vậy tổng số tiền đặt cược là $10).
Mức Raise tối đa: Là tổng số tiền có trong ví của người chơi (tổng số chip trên bàn của người chơi)
The FLOP
Tiếp theo là đến vòng Flop, đây là vòng chia 3 lá bài và Website cung cấp thông tin về w88 người chơi đều nhìn thấy các lá bài này. Trong trò Texas Hold’em, 3 lá bài ở vòng chi Flop được gọi là các lá bài Community cards và tất cả người chơi có thể dùng chúng. Người chơi bên trái người chia bài tính theo chiều kim đồng hồ sẽ là người đặt cược đàu tiền trong vòng chia bài Flop. Các tùy chọn đặt cược giống như ở vòng Pre-Flop tuy nhiên nếu không ai trước đó đặt cược, các người chơi có thể sử dụng Tùy chọn Check và nhường việc đặt cược cho người chơi kế tiếp tính theo chiều kim đồng hồ.
The Turn
Khi việc đặt cược kết thúc ở vòng Flop, là bài thứ 4 sẽ được mở trên bàn và đây gọi là vòng the Turn. Đây là một vòng đặt cược khác bắt đầu với người chơi ngay sau người chia bài tính theo chiều kim đồng hồ.
The River
Khi việc đặt cược kết thúc ở vòng Turn, lá bài thứ 5 sẽ được mở trên bàn chơi và đây gọi là vòng the River. Đây cũng là lá bài community card cuối cùng trong trò chơi Texas Hold’em game. Việc đặt cược lại được tiến hành với người chơi ngay sau người chia bài tính theo chiều kim đồng hồ. Tất nhiên luật cược sẽ được áp dụng giống như ở vòng Flop và Turn.
The Showdown
Nếu có hơn một người chơi còn lại trên bàn chơi khi vòng cược cuối cùng kết thúc, người chơi cuối cùng Bet hoặc Raise sẽ là người lật bài đầu tiên trừ khi không có Bet nào ở vòng cuối cùng. Trong trường hợp này, người chơi ngay sau người chia bài tính theo chiều kim đồng hồ sẽ lật bài đầu tiên. Người chơi có 5 lá bài mạnh nhất sẽ thắng tổng số tiền cược Pot. Trong trường hợp người chơi có ván bài mạnh như nhau, Pot sẽ được phân chia đều nhau cho các người chơi có bài mạnh nhất. Theo luật chơi của Texas Hold’em, thì tất cả các hoa (chất) đều giống nhau.
Sau khi Pot đã được trao thưởng, ván bài mới sẽ được tiếp tục. Và bây giờ người chia bài sẽ là người tiếp theo tính theo chiều kim đồng hồ. Như vậy, các Blinds và Ante lại được chỉ định như quy luật trên và bắt đầu chia bài cho mỗi người chơi.
2. Omaha Hi
Omaha Hi là 1 phiên bản của poker 2-10 người chơi, rất phổ biến do chơi nhanh và luật chơi tương đối đơn giản.
Hand của Omaha Hi gồm 4 vòng cược. Sau khi đặt vào cược Bind (Xem cược Blind phía dưới), mỗi người chơi sẽ được chia 4 lá bài Pocket, 4 lá bài này được chia úp xuống để được bảo mật. Suốt lượt, 5 lá bài chung được chia ngửa giữa bàn để chia sẽ cho tất cả người chơi
Sau khi lượt cược thứ 4 và cuối cùng kết thúc thì đến lúc so bài. Người chơi nào tạo được bài có sự sắp xếp cao nhất theo thứ tự của bài Poker, 5 lá,  Poker Pro hand,  sự kết hợp giữa 2 lá bất kỳ trong 4 lá bài Pocket với 3 lá bất kỳ trong 5 lá bài chung, người đó thắng toàn bộ sô tiền của ván đó.
Cược blind
Người chơi đầu tiên “Ngồi vào”, vị trí ngồi theo chiều kim đồng hồ so với người chia bài, đặt “Small blind” (nữa bàn thấp hơn giới hạn cược – trên bàn cược nào cao hơn $1 thì Small blind sẽ được làm tròn theo số gần nhất) ( Tham khảo vòng cược và giới hạn cược bên dưới).
Người chơi thứ 2 “Ngồi vào” , vị trí ngồi theo chiều kim đồng hồ so với người chia bài đặt “Big Blind” (bằng với thấp hơn giớ hạn cược của bàn)
Lá bài Pocket – Lá bài đầu tiên
Người chia bài chia úp 4 lá bài Pocket cho mỗi người chơi. Bài được chia theo chiều kim đồng hồ, chia trong 1 lần, bắt đầu với người chơi bên trái Big Blind.
Betting Limit: Lower Limit Stake
Mức cược: Tiền cược thấp hơn
Người chơi đầu tiên bên phải của Big Blind bắt đầu vòng cược đầu tiên (Tham khảo vòng cược và giới hạn cược bên dưới). Sau đó vòng cược được tiến hành theo chiều kim đồng hồ lần lượt cho mỗi người chơi. Trong vòng cược này, mỗi người chơi đều được yêu cầu phải “Call” ít nhất 1 lần trong Big Blind để có thể được  tiếp tục chơi. Cược trong vòng này được thiết lập ở thấp hơn giớ hạn cược của bàn
“Vòng Flop” – Lần chia thứ 2
Người chia bài chia ngửa 3 lá bài chung đầu tiên ra giữa bàn . Những lá này sẽ được chia sẽ cho tất cả người chơi.
Vòng cược thứ 2
Giới hạn cược: Tỉ lệ thấp hơn giới hạn
Người chơi “còn hoạt động”(không bỏ cuộc) phía trái người chia bài sẽ bắt đầu vòng cược thứ 2. Sau đó vòng cược được tiến hành theo chiều kim đồng hồ lần lượt cho mỗi người chơi. Cược trong vòng này được thiết lập ở thấp hơn giớ hạn cược của bàn.
“ Vòng Turn” – Lần chia thứ 3
Người chia bài chia ngửa lá bài chung thứ 4 vào giữa bàn
Vòng cược thứ 3
Giới hạn cược: Cao hơn giới hạn cược
Người chơi chưa bị loại phía trái người chia bài sẽ bắt đầu vòng cược thứ 3. Sau đó vòng cược được tiến hành theo chiều kim đồng hồ lần lượt cho mỗi người chơi. Cược trong vòng này được thiết lập ở cao hơn giớ hạn cược của bàn.
“Vòng River” – Lần chia thứ 4 & sau cùng
Người chia bài chia ngửa lá bài chung thứ 5 vào giữa bàn.
Vòng thứ 4 và vòng cuối
Giới hạn cược: Cao hơn giới hạn cược
Người chơi chưa bị loại phía trái người chia bài sẽ bắt đầu vòng cược thứ 4. Sau đó vòng cược được tiến hành theo chiều kim đồng hồ lần lượt cho mỗi người chơi. Cược trong vòng này được thiết lập ở cao hơn giớ hạn cược của bàn.
Vòng Showdown (Trình bài)
Khi vòng cược thứ 4 hoàn thành, sẽ đến vòng Showdown  ( nếu có hơn 1 người chơi còn hoạt động – tham khảo luật Showdown bên dưới). Trong showndown mỗi người chơi sẽ kết hợp lá 2 lá bài của mình (Pocket) với bất kỳ 3 lá bài nào trong 5 lá bài chung để tạo thành 1 Poker hand. Ai có  Poker Pro hand lớn nhất người đó dành chiến thắng.
Chúc bạn chơi vui và may mắn!
Giới hạn cược luật chơi
Cược tối thiểu/ Tố tối thiểu/ Tố thêm tối thiểu: Trong 1 vòng cược, Khi 1 cược được bắt đầu đặt, tất cả những người theo cuộc nều muốn tố/ tố thêm thì phải bỏ ra số bằng hoặc lớn hơn số tiền cược bắt đầu của vòng. Ví dụ:

 1. Người chơi thứ nhất cược : $10
 2. Người chơi thứ hai tố : $10 (tổng cược là $20)
 3. Người chơi thứ 3 Call (Theo) : (tổng cược là $20)
 4. Người chơi thứ 4 tố thêm : $10 (tổng cược là $30)
 5. Người chơi thứ  Call (Theo) : (tổng cược là $30)
 6. Người chơi thứ 6 tố thêm : $20 (tổng cược là $50)
 7. cho đến khi hết vòng cược

Cược tối đa/ Tố tối đa/ Tố thêm tối đa:
Tổng số tiền:

 1. Tổng số tiền Theo (Call) gần nhất;
 2. Cộng với số tiền Tố/ Tố thêm;
 3. Cộng tổng số tiền hiện đang có trong ván đấu.

Ví dụ:

 1. Vòng cược bắt đầu với $20 trong ván đấu
 2. Ngươi chơi thứ 1 cược: $15 (tổng tiền trong ván đấu $35)
 3. Ngươi chơi thứ 2 Theo : $15 (tổng tiền trong ván đấu $50)
 4. Ngươi chơi thứ 3 Tố thêm vào giới hạn ván đấu: $80 (=Theo $15 + Tố: $15 + Tiền hiện tại trong ván đấu: $50) (tổng tiền trong ván đấu $130)
 5. Ngươi chơi thứ 4 Theo: $80 (tổng tiền trong ván đấu $210)
 6. cho đến khi hết vòng cược

Không có quy định tối đa (mức trần) cho vòng cược. Vòng cược chỉ kết thúc khi mỗi người chơi còn hoạt động lần lượt có : Úp bài (fold), Check, Theo (Call), Tố/ Tố thêm vào tiền trong ván đấu.
3. Ngồi & Chơi
Giải đấu Poker Sit & Go là giải đấu ngẫu nhiên giữa 50 người. Để tìm hiểu thêm thong tin về giải đuấ Sit & Go, nhấp vào Tham gia giải đấu, trong mục Bắt đầu của trang này. Các thành viên có thể đăng ký tối đa là sáu giải đấu poker và chủ động chơi trong hai giải đấu poker tại một thời điểm.
Giải đấu Sit & Go được bắt đầu khi số lượng các thành viên đăng ký tham gia đủ như số lượng được định trước. Thành viên được yêu cầu buy in (mua Tẩy – loại tiền trong Poker) khi tham gia giải đấu,  Số lượng Tẩy của giải Sit & Go tùy thuộc vào giải đấu. Thành viên cũng được yêu cầu phải đóng phí tham gia giải. Nhiều giải đấu cho phép thành viên Rebuys (mua lại) hay Add-ons (thêm vào) tại 1 số điểm nhất định.
Khi giải đấu được bắt đầu, người chơi sẽ được ngồi vào những bàn trong giải đấu theo sự xắp xếp ngẫu nhiên. Tại mỗi bàn sẽ được xác định bởi trận hòa đầu tiên, dựa theo lá bài cao nhất (theo bộ), người chơi nào sẽ chơi trước.
Nếu giải đấu Sit & Go có hơn 1 bàn  Poker Pro, những người chơi đang chơi có thể bị chuyển đổi giữa các bàn, theo luật của giải thì người chơi sẽ bị loại khi thua hết chip.
Blind giải đấu sẽ tăng lên khi giải đấu đang diễn ra theo 1 lịch trình đã được định trước. Có thể tham khảo lịch tăng của tiền cược tại Lobby (Vui lòng vào trang Lobby của giải đấu, trong chương trình của chúng tại tại trang này). Không có nghỉ giải lao trong giải đấu Sit & Go.
Nếu vì lý do kỹ thuật mà giải đấu bị hủy giữa chừng thì những người chơi đã bị loại sẽ mất Buy-in (Tẩy) và phí tham gia. Các người chơi còn lại sẽ được hoàn lại Buy-in (Tẩy) và phí tham gia và phần buy-in của những người chơi đã bị loại sẽ được chia đều cho những người còn lại (không phận biệt số lượng chip còn lại khi giải đấu bị tạm ngưng)
Cầu thủ còn lại cuối cùng trong giải đấu (đã giành được tất cả các chip) là người chiến thắng.
4. Giải Đấu
Dưới đây là luật chơi áp dụng cho Giải đấu tại W88. Luật chơi Giải đấu dưới đây nhằm bổ sung thêm cho Các điều khoản dịch vụ không phải là để thay thế cho chúng. Trong trường hợp nếu có sự khác nhau giữa luật chơi Giải Đấu và Các điều khoản dịch vụ thì các điều khoản của dịch vụ sẽ được ưu tiên áp dụng.
Tổng quát

 1. W88 luôn đặt bản quyền về game và tính công bằng làm ưu tiên hàng đầu trong quá trình đưa ra chính sách. Các chính sách về sự công bằng sẽ được ưu tiên hơn so với cá quy định về kỹ thuật đối với những trường hợp khác.
 2. Tất cả các giải đấu sẽ được bắt đầu theo đúng lịch đã được thông báo tại Sảnh Tournament Lobby. W88 có quyền hoãn hoặc hủy một Giải đấu mà không cần phải thông báo trước.
 3. Tất cả các thông tin về mỗi Giải đấu như Cơ cấu Blind, thời gian của vòng chơi, mua thêm Rebuy và thông tin giải lao được thể hiện tại mục Tournamnet Lobby. W88 có quyền thay đổi tất cả các thông số của bất kỳ Giải đấu nào tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
 4. Các ghế ngồi được chỉ định một cách ngẫu nhiên. Không được phép thay đổi chỗ ngồi.
 5. Nút Button sẽ được đặt vào vị trí ghế ngồi thứ 1.
 6. Trong các Fixed Limit Tournament – các giải đấu có mức giới hạn cố định sẽ được phép đặt cược 1 Bet và 3 lần Raise. Trong các giải Pot Limit và No Limit Tournaments thì số lần Raise sẽ không có giới hạn.
 7. Giải thưởng sẽ được trao như thông báo tại Tournament Lobby. Cơ cấu giải thưởng được áp dụng tùy thuộc vào một số nhân tố như số người tham gia và số người chơi mỗi bàn. Cơ cấu giải thưởng sẽ được quyết định cho đến khi việc đăng ký đóng cửa và thời gian mua thêm Rebuy và/hoặc bổ sung Add-on kết thúc.
 8. Để có thể tham gia mua thêm tại Rebuy Tournament, Quý Khách phải có quỹ trong tài khoản của mình. Những người chơi không có đủ số quỹ trong tài khoản sẽ bị loại trừ ra khỏi Giải đấu. Số tiền đang tham gia chơi tại các game khác hoặc là loại đơn vị tiền tệ khác không phù hợp với đơn vị tiền tệ của Giải đấu cũng không được xem là hợp lệ để tham gia.
 9. Việc đăng ký muộn: Tất cả các Giải đấu đều có quyền đăng ký muộn. Thời gian đăng ký muộn sẽ khác nhau nhưng đều được thông báo tại Tournament Lobby. Thời gian đăng ký muộn dựa vào cấp độ của Blind. Ví dụ người chơi có thể đăng ký muộn theo Blind cấp độ 6 trong một Giải đấu nhất định. Lưu ý rằng người chơi chỉ được phép tham gia vào 1 Tournamnet 1 lần trừ khi được phép tham gia lại thể hiện tại Tournament Lobby. Một người chơi không được phép sử dụng nhiều tài khoản để tham gia nhiều lần trong một giải đấu. Nếu người chơi vi phạm thì có thể sẽ bị phạt như cảnh cáo, bị loại khỏi Giải đấu (và bị mất 1 nửa cơ hội hoặc tước quyền chiến thắng) và có thể W88 sẽ cấm tham gia.
 10. Chưa đăng ký: Hầu hết các Giải đấu cho phép chưa đăng ký trong vòng vài phút trước khi giải đấu bắt đầu.

Loại trừ

 1. Hầu hết các Giải đấu kết thúc khi một người chơi có được tất cả các chíp trong trò chơi hoặc khi tất cả những người chơi còn lại nhận được giải thưởng giống nhau (ví dụ nếu Giải đấu có 5 giải thưởng giống nhau, Giải đấu có thể kết thúc mặc dù có 5 người chơi còn lại)
 2. Nếu 2 hoặc nhiều hơn người chơi bị loại cùng 1 ván bài thì 1 người chơi với số lượng chip nhiều hơn ở lúc đầu ván sẽ nhận được nhiều hơn so với người chơi có số lượng chip ít hơn ở lúc đầu ván khi kết thúc Giải đấu. Nếu tất cả người chơi bắt đầu với số lượng chip giống nhau, tất cả người chơi sẽ có kết quả hòa và bất kỳ giải thưởng nào từ những người chơi đó sẽ được chia đều cho chọ.
 3. W88 sử dụng luật “Forward-moving button” trong các Giải đấu. Theo đó, không người chơi nào có thể nhận được nút Button 2 lần trong 1 hàng. Sau mỗi ván kết thúc, nút Button sẽ được di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Ý nghĩa của luật này là khi người chơi bị loại, sẽ có những người chơi có thể nhận được sự cứu giúp từ 1 hoặc cả 2 Blind. Kể từ khi luật ngẫu nhiên này được áp dụng, không có người chơi nào sẽ nhận được sự thuận lợi lâu dài và điều luật này cần thiết để có tính công bằng cho tất cả người chơi.
 4. Khi còn lại 2 người chơi trên bàn cuối cùng, nút Button sẽ được chỉ định cho Small Blind và sẽ là người chơi đầu tiên của vòng chơi.
 5. Những người chơi bị loại khỏi Giải đấu, phần mềm sẽ Break các bàn chơi để tạo ra các ghế trống. Việc phân lại ghế ngồi cho người chơi tại các bàn Break sẽ được thực hiện ngẫu nhiên (mặc dù là hiếm) và người chơi có thể phải thực hiện nhiều Big Blind trong một hàng. Tỉnh thoảng phần mềm sẽ tự cân bằng các bàn chơi.

Giải lao

 1. Quý Khách có thể tìm thấy lịch Break – giải lao của mỗi giải đấu tại mục Tournament Info. Quý Khách có thể xem tại Tournamnet Lobby. Người chơi được khuyến khích để tham khảo về lịch Break của mỗi Giải đấu mà họ muốn tham gia ví dụ như thời gian Break và nó có thể khác nhau giữa 1 giải đấu với một giải kế tiếp. W88 cung cấp 2 loại Break:
   • Các giải đấu kết hợp với giờ break sẽ nghỉ giải lao ở phút thứ 55 của từng giờ. Ví dụ, một Giải đấu bắt đầu lúc 7:25 sẽ nghỉ giải lao vào lúc 7:55, 8:55, 9:55 và mỗi giờ sau đó cho đến khi giải đấu kết thúc. Quý Khách có thể nhận dạng loại Break của Giải đấu khi nhìn thấy dòng chữ “Tournament goes on break at 55 minutes past the hour” tại mục Thông tin sảnh chính.
   • Các Giải đấu khác sẽ nghỉ giải lao giữa các level. Ví dụ, một Giải đấu bắt đầu ở level 1 thì sẽ giải lao sau khi kết thúc level 2. Trong tất cả các trường hợp, Giải đấu sẽ đợi các ván chơi tại tất cả các bàn hoàn thành trước khi thời gian giải lao bắt đầu. Điều này có nghĩa tại một số bàn chơi, thời gian giải lao sẽ kéo dài lâu hơn so với những bàn khác. Lưu ý rằng không phải tất cả các Giải đấu đều có thời gian giải lao (ví dụ như các giải đấu Hyper-Turbo và vài giải đấu Heads-up hoặc Shootout-style).

Mất kết nối hoặc Ngồi xem

 1. Khi tham gia một Giải đấu, một người chơi chấp nhận rủi ro về việc mất kết nối Internet do lỗi kết nối giữa máy tính và máy chủ, bị lag hoặc bị chặn hay một số vấn đề khác xảy ra đối với máy tính hoặc Internet của người chơi.
   • W88 không chịu trách nhiệm đối với việc mất kết nối của người chơi ngoại trừ do máy bị bị lỗi.
   • Nếu một người chơi bị đẩy ra ngoài do hết thời gian chờ trong một ván bài kể cả đang kết nối hay bị ngắt kết nối, ván bài của người chơi sẽ bị bỏ nếu đã lật bài hoặc Check (bỏ qua) lá bài chưa được lật.
   • Nếu một người chơi không kết nối được trước khi một ván bài bắt đầu, người chơi sẽ được chia lá bài và đặt cược Blind và/hoặc Ante sẽ xuất hiện. Không có điều luật cấm người chơi lựa chọn Sit out ngồi xem. Nếu người chơi chọn ngồi xem vẫn sẽ nhận được bài chia và có cược Blind và Ante xuất hiện. Hai hoặc nhiều hơn người chơi sẽ không có sự đồng thuận để Sit out cùng một lúc kể cả trong cùng bàn chơi hay khác bàn chơi.

Chơi không tuân theo luật

 1.  Poker Pro là một trò chơi riêng lẻ (không phải chơi đồng đội). Do vậy bất kỳ hành động hay ý định nào để nói chuyện giúp những người chơi khác được xem là không tuân theo luật và bị cấm. Chơi không tuân theo luật như Soft-play (chơi ít hiếu chiến đối với người cùng chơi) và chip dumping (cố tình mất chip cho người chơi khác) sẽ có thể bị phạt bao gồm việc thu hồi quỹ từ tài khoản người chơi vi phạm và/ hoặc đóng tài khoản. W88 sẽ xem xét lại trò chơi thường xuyên để kiểm tra xem Quý Khách có vi phạm điều luật hay không và để đảm bảo tính công bằng của trò chơi. Chúng tôi có quyền từ chối công nhận chiến thắng của người chơi cho đến khi kết thúc thời gian xem lại trò chơi.
 2. Đối với một số trường hợp ngoại lệ (được ghi dưới đây), một người chơi chỉ được sử dụng 1 tài khoản trong suốt thời gian một Giải đấu và không chuyển nhượng hand off ghế của họ cho một người chơi khác khi đang giữa giải đấu.. Nếu người chơi vi phạm thì có thể sẽ bị phạt như cảnh cáo, bị loại khỏi Giải đấu (và bị mất 1 nửa cơ hội hoặc tước quyền chiến thắng) và có thể W88 sẽ cấm tham gia.
  Những ví dụ được cho phép dưới đây nhằm minh họa về những trường hợp giải đấu không có trong kế hoạch nhưng quan trọng và nằm ngoài tầm kiểm soát của Quý Khách. Những trường hợp sau đây Quý Khách có thể kiểm soát được và như vậy Quý Khách sẽ bị cấm nếu như:

   • Đi ngủ và để người khác kết thúc Giải đấu.
   • Tham gia vào một Giải đấu sau đó lên máy bay hoặc tham gia vào một chuyến đi không dự định trước và nhờ bạn của Quý Khách chơi hộ khi Quý Khách thay đổi địa điểm.
   • Quyết định kết thúc trò chơi Sunday Million tại Nhà của Joe và nhờ Joe đảm nhiệm tài khoản của Quý Khách trong khi Quý Khách mất 30 phút để đến nhà Joe.
   • Quý Khách và một người Quý Khách chơi trong cùng một Giải đấu. Quý Khách đồng ý rằng nếu anh ấy hết tiền trước Quý Khách, anh ấy sẽ đảm nhiệm chơi bằng tài khoản của Quý Khách.
   • Chồng Quý Khách ra ngoài thị trấn để đi nghỉ cuối tuần. Chồng Quý Khách lại đưa cho Quý Khách mật khẩu. Quý Khách đăng nhập vào cả 2 tài khoản và chơi trên 2 tài khoản ở cùng một Giải đấu.
   • Quý Khách đang tiến tới một số bàn cuối cùng của một Giải đấu và có ai đó muốn trả tiền mặt cho Quý Khách để mua chỗ ngồi của Quý Khách. Quý Khách cho phép người chơi đó đăng nhập bằng tài khoản của Quý Khách hoặc Quý Khách tiếp tục hoàn thành Giải đấu theo những chỉ dẫn của anh ta.

  Những trường hợp sau ngoài tầm kiểm soát của Quý Khách và vì vậy không bị cấm, tùy thuộc vào W88 chứng thực với bằng chứng bao gồm:

   • Giông bão tại khu vực của Quý Khách và làm mát điện những khu vực xung quanh, vì vậy Quý Khách gọi điện nhờ bạn đăng nhập vào tài khoản của Quý Khách trong khi tìm ra thay thế khác.
   • Con Quý Khách bị ốm và Quý Khách phải đưa con đến bệnh viện, vì vậy Quý Khách gọi cho bạn nhờ đăng nhập vào tài khoản của Quý Khách để chơi.
   • Quý Khách đang tham gia chơi một Giải đấu và mất kết nối internet ở nhà Quý Khách do lỗi ISP. Quý Khách gọi cho bạn bè và nhờ đăng nhập vào tài khoản trong khi tìm ra thay thế khác.

Các vấn đề liên quan đến máy chủ

 1. Trong trường hợp bị lỗi máy chủ, các ván bài đang chia ở mỗi bàn chơi sẽ được khôi phục lại bằng việc quay lại những ván bài đó. Số lượng chip của mỗi người chơi sẽ được thiết lập lại với số lượng lúc bắt đầu của ván bài. Trong một số trường hợp đặc biệt, khi một Giải đấu cần phải hủy do bị lỗi hoặc một số lý do khác, người chơi sẽ được bồi thường theo chính sách của W88.

Tiền thưởng
Trong một số Giải đấu đặc biệt, tiền thưởng bằng tiền mặt sẽ được tặng cho một vài hoặc tất cả những người tham gia Giải đấu. Một người chơi loại bỏ đối thủ như vậy sẽ nhận được tiền thưởng tiền mặt. Có 4 loại tiền thưởng trong Giải đấu:
Knockout: Tiền thưởng sẽ được tặng cho mỗi người tham gia. Quý Khách thắng giải thưởng là tiền mặt cho mỗi đối thủ mà Quý Khách loại được.
Knockout lũy tiến: Khi Quý Khách hạ gục một người chơi ra khỏi Giải đấu, Quý Khách sẽ nhận được một phần tiền thưởng vào thời điểm đó và phần tiền thưởng còn lại sẽ được cộng vào số tiền thưởng của Quý Khách. Số tiền thưởng của mỗi người chơi sẽ được hiển thị ngay tại vị trí ghế ngồi của họ.
Tiền thưởng cố định: Tiền thưởng sẽ được tặng cho người chơi cụ thể trong Giải đấu.

 1. Tiền thưởng sẽ được trao cho người chơi thắng Pot tương xứng trong ván bài đang chơi. Đó là có thể là Pot chính hoặc một trong một số Pot phụ. Pot tương xứng nghĩa là Pot trong đó tiền thưởng người chơi nhận được khi đặt tất tay (All-in) cho các chip cuối cùng.
   • Ví dụ:
    Daniel (100 chip), Barry (200 chip), Vicky (400 chip) và Julian (1000 chip) cùng chơi trong ván bài tại giải đấu không giới hạn No-Limit Tournament.Daniel đặt cược tất tay và Barry, Vicky và Julian Call. Và lúc này Pot mà Daniel có đủ tư cách tham gia được gọi là Pot chính. Các cược tiếp theo ở bên lề gọi là Pot phụ 1.Barry đặt cược tất tay và Vicky và Julian Call. Cược tiếp theo giữa Vicky và Julian ở Pot phụ 2. Vicky đặt cược tất tay và Julian Call.
    Barry có được ván bài mạnh nhất. Anh ấy thắng Pot phụ 1 và Pot chính, loại bỏ được Daniel. Anh ấy nhận được tiền thưởng từ việc loại bỏ Daniel.
    Julian là người có ván bài mạnh thứ 2 và thắng Pot phụ 2, loại bỏ Vicky. Julian thắng tiền thưởng từ Vicky.
    Lưu ý rằng mặc dù Barry có ván bài mạnh nhất trên tất cả, anh ấy không có nhiều chip như Vicky và vì vậy không thể loại bỏ cô ấy. Tuy nhiên Julian có đủ lượng chip và vì vậy Julian thắng tiền thưởng từ Vicky.
 2. Trong giải đấu, hai người chơi có ván bài thắng giống nhau và vì vậy sẽ chia đôi Pot tương ứng. Nếu có tiền thưởng sẽ được chia đều cho những người thắng. Những đồng xu lẻ sẽ được thưởng cho người chơi thắng sớm hơn.
 3. Nếu người chơi thắng Tournament:
   • Trong giải đấu Knockout Tournament, người chơi sẽ tự nhận được tiền thưởng.
   • Trong giải đấu Team Pro hoặc Fixed Bounty Tournament mà người chơi Team Pro hoặc Fixed Bounty thắng thì không có tiền thưởng.
 4. Nếu một Giải đấu giới thiệu tiền thưởng tới người chơi cụ thể, nhưng người chơi đó không đăng ký vào Giải đấu, tiền thưởng sẽ không được thanh toán cho người chơi đó.
 5. Người chơi không được kết hợp với nhau để loại bỏ một người chơi cụ thể nhằm lấy tiền thưởng của người bị loại. Như vậy sẽ bị coi là thông đồng và được xem là không đủ tiêu chuẩn để tham gia Giải đấu hoặc sẽ bị phạt. Trong trường hợp tranh cãi, Quyết định của ban quản lý W88 sẽ là quyết định cuối cùng.

Gửi bình luận